PensioenGoeroe

Het is al ingewikkeld genoeg!

 

DGA Pensioen

De directeur grootaandeelhouder heeft een status aparte in pensioenland.

De DGA heeft naast de keuze om het pensioen te verzekeren een mogelijkheid om pensioen “in eigen beheer” op te bouwen. Jarenlang werd deze optie gekozen uit louter fiscale overwegingen.

Die tijd is voorbij. Bij zowel de start van een nieuwe regeling als bij de voortgang van een bestaande regeling dient zorgvuldig gekeken te worden òf en zo ja waarom pensioenopbouw in eigen beheer de juiste weg is.

PensioenGoeroe helpt bij het maken van keuzes en geeft sturing aan het pensioenbeleid van de DGA en zijn / haar onderneming.

Dit alles zonder verkoop van of bemiddeling in financiële producten.

Berekeningen

PensioenGoeroe werkt met uitgebreide rekensoftware teneinde niet alleen de fiscale aftrekpost te berekenen, maar ook de economische waarde die nodig is voor bijvoorbeeld de commerciële jaarrekening, bij het aanvragen van een financiering, bij verkoop van het bedrijf, bij afstorten van het pensioen bij een verzekeraar, maar ook bij een mogelijke echtscheiding.

Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt welke consequenties een onverhoopt overlijden van de DGA met zich meebrengt voor de nabestaanden en de BV.


   

Ook hier geldt heldere communicatie als basisformule.